Pedagogisch project

Missie

Wie zijn wij?

Wij zijn een school voor buitengewoon Kleuter en Lager Onderwijs Oosterlo  en we bestaan uit twee vestigingen:

Vestiging BKLO Oosterlo: In deze vestiging begeleiden we kleuters en lagere schoolkinderen met een verstandelijke beperking, gaande van licht, matig, ernstig tot diep. Ook kan er sprake zijn van bijkomende beperkingen zoals autisme, ADHD, sociaal-emotionele moeilijkheden, motorische beperkingen, etc.

 Vestiging de Kangoeroe: In deze vestiging begeleiden we (rand)normaal begaafde kinderen met een autisme spectrum stoornis

Wat is onze inspiratie?

Onze school werd opgericht door de zusters Franciscanessen in 1961. We worden hierbij nog steeds geïnspireerd vanuit onze Franciscaanse wortels, waar gehoor geven aan de ander zo belangrijk is.Als school hebben we een maatschappelijke opdracht: een optimale integratie nastreven voor alle onze leerlingen.  We bieden daartoe kwalitatief en aangepast onderwijs en zorg aan onze leerlingen. We bieden onze kinderen duidelijke ankerpunten en veiligheid, om zo zelfvertrouwen en stabiliteit te ontwikkelen. We doen dit in een nauw samenwerkingsverband met ouders, collega’s van MPI Oosterlo en externen.

Welke waarden stellen we daarbij voorop?

 • Erkenning
 • Waardering
 • Aanvaarding
 • Respect

In ons werk zijn dit centrale waarden voor en met onze leerlingen, hun ouders, de collega’s en andere partners.

Vertrekpunt is de erkenning van de eigenheid van elke leerling. Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Vanuit een positieve invalshoek kijken we in de eerste plaats naar wat het kind reeds verworven heeft om van daaruit te werken aan de verdere totale ontwikkeling. Ieder kind heeft het recht om zijn eigen aanleg en interesses te ontdekken en te ontplooien.  We willen hen de veiligheid en ondersteuning bieden die ze daarbij nodig hebben en hen zinvolle kansen bieden om zich te ontwikkelen. Dit voortdurend op zoek gaan naar de competenties van de leerling en deze waarderen impliceert ook een aanvaarden van de problematiek en respect hebben voor het gehele kind.

 

Visie

Algemeen doel

In onze school streven we met onze leerlingen naar een optimale integratie in de maatschappij.

Hoe streven we dit na?

Door volgende pijlers in onze werking voorop te stellen:

 1. Het kind staat centraal
 2. Emancipatorisch werken
 3. Een breed en samenhangend aanbod
 4. Wij zijn aanvullend op de leefcontext van onze leerlingen
 5. Het schooleigen zorgcontinuüm
 6. Inzet van brede deskundigheid
 7. Handelingsplanning

Voor meer info over de verschillende pijlers klik hier