Hallo allemaal, WELKOM op de website van onze school. Kijk maar eens rustig rond, je kan hier allerhande nieuwtjes en praktische informatie op terugvinden.


Virtuele toer doorheen onze school.

Onze school in Oosterlo is een type 2 school, wat wil zeggen dat wij onderwijs bieden aan kinderen met hoofdzakelijk een verstandelijke beperking, gaande van licht, matig, ernstig tot diep. Ook kan er sprake zijn van bijkomende problemen zoals ontwikkelingsstoornissen, leermoeilijkheden, sociaal- en emotionele problemen, gedragsproblemen en motorische beperkingen. Wij zetten het onderwijsaanbod volledig op maat van onze leerlingen, rekening houdend met ieders mogelijkheden, talenten en beperkingen.

Capaciteit:
Lagere school: 98 kinderen
Kleuterschool: 15 kinderen