Ons schoolteam bestaat uit heel wat personeelsleden met een verschillende functie én met een specifieke expertise. Zo hebben we: leerkrachten, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, kinderverzorgsters sociaal verpleegkundigen, een zorgcoördinator en een orthopedagoog. Daarnaast hebben we natuurlijk onze directie en de secretariaatsmedewerkers.

We werken op onze school interdisciplinair, dit betekent dat elke klas ondersteund wordt door een klasteam. Samen zorgt het klasteam ervoor dat de klas goed draait en dat de kinderen het juiste aanbod krijgen. Met z’n allen vormen we de ondersteuners van het onderwijsleerproces.